Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły Doktorskie

aktualizacja: 9 lutego 2021

12 lutego 2021 roku o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS rejestracja na przedmioty. Rejestracja potrwa do dnia 18 lutego 2021 roku do godziny 23.59.

Zapisu można dokonać za pośrednictwem systemu USOS.

Instrukcja, zawierająca podstawowe informacje na temat korzystania z serwisu USOSWeb dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem.
Wykaz przedmiotów, na które prowadzona będzie rejestracja, wraz sylabusami znajduje się w poniższej tabeli.

***

Registration to subjects in the USOS system will take place from February 12, 7 p.m. to February 18, 11:59 p.m.

The registration is conducted via USOS system.

The list of available subjects, along with the syllabi is provided in the table below.

Wykaz przedmiotów na semestr letni 2020/2021 

Ostatnia aktualizacja wykazu: 16 lutego 2021, godz. 16.12

 

NAZWA PRZEDMIOTU

NAME OF THE SUBJECT

SYLABUS

SYLLABI

SZKOŁA DOKTORSKA NR 1

Aspekty materiałowe oddziaływań plazma – ściana w reaktorach syntezy termojądrowej

Materials issues of plasma wall interactions in fusion reactors

zobacz

Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna – Zasady i Zastosowania

Electrochemical Impedance Spectroscopy – Principles and Applications

zobacz

Funkcjonalne Struktury Hybrydowe i Nanokompozytowe do Zastosowań w Biotechnologii i Dziedzinach Pokrewnych

Functional Hybrid and Nanocomposite Structures for the Application in Biotechnology and Related Fields

zobacz

Inżynieria molekularna

Molecular Engineering

zobacz

Materiały inżynierskie

Engineering materials

zobacz

Nadprzewodnictwo i nadciekłość

Superconductivity and superfluidity

zobacz

Nowoczesne technologie obliczeniowe

Modern Computing Technologies

zobacz

Ocena danych badawczych, polityka wydawnicza i pisanie prac naukowych

Research data evaluation, publishing policy and scientific papers writing

zobacz

Podstawy programowania w środowisku MATLAB/Octave

Introduction to MATLAB/Octave programming

zobacz

Procesy Rozdzielania w Biotechnologii

Separation Processes in Biotechnology

zobacz

Sieci Neuronowe i Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Chemicznej oraz Chemii i Biotechnologii

Application of Neural Networks and Artificial Inteligence  in Chemical Engineering, Chemistry and Biotechnology

zobacz

Struktury i materiały inteligentne - zastosowanie w transporcie

Smart materials and structures – applications in transport

zobacz

Zaawansowane materiały ceramiczne i ich rola w rozwoju naszej cywilizacji

Advanced ceramic materials and their role in development of our civilization

zobacz

Zaawansowane materiały organiczne do zastosowań w elektronice molekularnej

Advenced organic materials for molecular electronics applications

zobacz

Zasady opracowania tekstów naukowych i prezentowania wyników badań w inżynierii materiałowej i pokrewnych dziedzinach

Writting up and presenting research in materials science and engineering and other related fields

zobacz

Zastosowania inżynierii materiałowej w diagnostyce urządzeń przemysłowych

Applications of materials engineering in the diagnostics of industrial devices

zobacz

Zastosowanie nanocząstek w bioanalizie i terapiach

Application of nanoparticles in bioanalysis and therapies

zobacz

Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji struktury związków organicznych

Organic structure determination using NMR spectroscopy

zobacz
SZKOŁA DOKTORSKA NR 2

Metody rozwiązywania problemów

Problem solving methods

zobacz

Zaawansowane zagadnienia organizacji produkcji

Advanced issues in production engineering

zobacz

Zarządzanie technologiami

Technology management

zobacz
SZKOŁA DOKTORSKA NR 3

Adaptacyjne przetwarzanie sygnałów

Adaptive Signal Processing

zobacz

Akwizycja danych telemetrycznych

Telemetric data acquisition

zobacz

Algorytmy rozpoznawania wzorców

Pattern recognition algorithms

zobacz

Eksploracja danych w odkrywaniu wiedzy

Data Mining

zobacz

Entropia dla inżynierów

Entropy for engineers  

zobacz

Informacyjne technologie kwantowe

Information quantum technologies

zobacz

Innowacyjne technologie w Inżynierii Biomedycznej – projektowanie i certyfikacja

Innovative Technologies in Biomedical Engineering - design and certification

zobacz

Inteligentne systemy informacyjne

Intelligent Information Systems

zobacz

Rzadkie reprezentacje semantyki sygnałów

Sparse representations of signal semantics

zobacz

Statystyka Sztucznej Inteligencji i Aplikacja w Inżynierii

Statistic under AI and its application to engineering sciences

zobacz

Widzenie maszynowe

Computer vision

zobacz
SZKOŁA DOKTORSKA NR 4

Balistyka wewnętrzna układów startowych oraz silników rakietowych na paliwo stałe

Internal ballistics of starter systems and solid fuel rocket engines

zobacz

Konstrukcja i budowa rakiet i napędów rakietowych

Rocket and rocket thruster design

zobacz

Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa systemów energetyki rozproszonej

Mathematical modeling and computer simulation of distributed energy systems

zobacz

Navigation systems

Systemy nawigacyjne

zobacz

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Polymer Processing

zobacz

Systemy radarowe i lidarowe

Radar and Lidar Systems

zobacz

Systemy sterowania rakiet

Missile control systems

zobacz

Technologie materiałów napędowych rakiet

Technologies of rocket propulsion materials

zobacz

Współczesne metody pomiarowe i techniki eksperymantalne w termomechanice

Contemporary measurement methods and experimantal techniques in thermomechanics

zobacz
SZKOŁA DOKTORSKA NR 5

Biotechnologiczna produkcja materiałów użytecznych z odpadów

Biotechnological production of materials from waste

zobacz

Contemporary methods of modeling of complex processes in heat transfer

Współczesne metody modelowania złożonych procesów wymiany ciepła

zobacz

Czynnik ludzki – element systemu transportowego

Human factors - element of the transport systems

zobacz

Experimental design 1

Projekt eksperymentalny 1

zobacz

Experimental Design 2b

Projekt eksperymentalny 2b

zobacz

Konstrukcje betonowe bez komputera

Concrete structures without a computer

zobacz

Management of construction project

Zarządzanie projektem budowlanym

zobacz

Skuteczne komunikowanie się w organizacji

Effective communication in the organization

zobacz

Statistical methods in management

Metody statystyczne w zarządzaniu

zobacz

Sustainable development in architecture and urban planning

Rozwój zrównoważony w architekturze i planowaniu urbanistycznym

zobacz

Współczesne metody modelowania złożonych procesów wymiany ciepła

Contemporary methods of modeling of complex processes in heat transfer

zobacz

aktualizacja: 5 lutego 2021

Listy przyjętych kandydatów znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich.

Lists of the admitted can be found in each Doctoral School’s tab.

aktualizacja: 22 stycznia 2021

Listy rankingowe wstępnie zakwalifikowanych kandydatów znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich. Listy rankingowe nie są listami przyjętych.

Ranking lists can be found in each Doctoral School’s tab. Ranking lists are not the lists of the admitted.

Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich

Rules for interviewing can be found in each Doctoral School’s tab 

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2020/2021

Informacja o rejestracji w systemie IRK

Harmonogram rekrutacji

WUT Doctoral Schools Admissions for the 2020/2021 Spring semester

IRK Registration

Admissions schedule

General rules for foreigners

Doctoral Schools guidelines for CSC candidates

Wykazy zagadnień badawczych oferowanych do realizacji przez doktorantów znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół. Tematy zgłoszone zarówno w jęz. polskim, jak i jęz. angielskim mogą być realizowane w ramach pracy doktorskiej pisanej w jęz. polskim lub angielskim.

The lists of research topics offered to the candidates can be found in each Doctoral School’s tab. Those topics which are available in both Polish and English can later be realised within a dissertation written either in Polish or in English.

W przypadku pytań dotyczących Szkół Doktorskich prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. (22) 234 6330 / (22) 234 6404 lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich: