Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie produkcją audiowizualną

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85, p. 230
02-524 Warszawa
tel. 22 234 82 77
e-mail: iwona.glazewska@pw.edu.pl

WWW
www.wz.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Jolanta Jurczak

Charakterystyka

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie produkcją audiowizualną. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli zajmujących się promocją, pracowników domów medialnych, agencji PR, redakcji czasopism oraz stacji telewizyjnych współpracujących w zakresie kreowania produkcji audiowizualnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę,  umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne dotyczące:

  • odpowiedzialnego i świadomego  zarządzania produkcją audiowizualną w podmiotach administracji publicznej zajmujących się promocją a także wśród pracowników domów medialnych, agencji PR, redakcji czasopism oraz stacji telewizyjnych,
  • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie kreowania produkcji audiowizualnej a także rozwiązywania problemów związanych z realizacją występujących w tym obszarze procesów,
  • najnowszego podejścia do prawidłowego projektowania rozwiązań zapobiegawczych mających na celu reagowanie na zakłócenia i sytuacje kryzysowe pojawiające się w tym obszarze.

Absolwent dba o rozwój osobisty rozwijając poziom inteligencji emocjonalnej oraz kreatywność. Jest kompetentnym i innowacyjnym specjalistą/menadżerem w zarządzaniu produkcją audiowizualną.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Nabór na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W programie studiów podyplomowych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
do 30 września 2019 r.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 5.500 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach:
− 3 000 zł przy zapisach,
− 2 500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.