Znak Politechniki Warszawskiej

Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85, p. 230

02-524 Warszawa

tel. 22 234 82 77

e-mail: i.glazewska@wz.pw.edu.pl

WWW
https://www.wz.pw.edu.pl/
Kierownik

Dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

Charakterystyka

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz rozwój praktycznych umiejętności umożliwiających aktywne, świadome i sprawne realizowanie działań związanych z modelowaniem statystycznym na przykładzie metod i rozwiązań dostępnych w oprogramowaniu SAS. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu:

  • podstawowych technik przetwarzania danych biznesowych,
  • przetwarzaniu społeczno-ekonomicznych danych w architekturze Big Data,
  • praktycznych obliczeń statystycznych,
  • technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem modelowania na potrzeby sektora finansów.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne:

  • niezbędne dla wykonywania obowiązków analityka statystycznego (Data Scientist),
  • związane z budowaniem zaawansowanych modeli biznesowych przy wykorzystaniu oprogramowania SAS,
  • dotyczące wiodących technologii informatyki gospodarczej, przetwarzania i analizy danych prowadzące do zwiększania wartości przedsiębiorstw,
  • konieczne w procesach implementacji i stosowania nowoczesnych metod uczenia maszynowego,
  • umożliwiające rozwijanie po studiach zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.
Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 5000,00 zł. Opłaty na wniosek uczestnika można wnosić w dwóch ratach:
− 2500,00 zł przy zapisach,
− 2500,00 zł najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątek-sobota-niedziela, w piątki od 16 do 20, w soboty od 8 do 16 i w niektóre niedziele.