Znak Politechniki Warszawskiej

Innowacje w organizacji produkcji

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85, p. 230

02-524 Warszawa

tel. 22 234 82 77

e-mail: i.glazewska@wz.pw.edu.pl

WWW
www.wz.pw.edu.pl
Charakterystyka

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie systemami produkcyjnymi i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Studia adresowane są do: kadry zarządzającej pionem technicznym w przedsiębiorstwie produkcyjnym, kadry zarządzającej wydziałami produkcyjnymi, konstruktorów i technologów przedsiębiorstw produkcyjnych, kadr komórek pomocniczych: działy remontowe, narzędziowe, gospodarek: materiałowej, magazynowej, energetycznej.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie.
Termin zgłoszeń
do 31 sierpnia 2018 r.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7.500 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
• 3750 zł przy zapisach,
• 3750 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (7-8 zjazdów w semestrze); w piątki od 11 do 18, w soboty od 8 do 15.