Znak Politechniki Warszawskiej

Akademia zarządzania IT w administracji publicznej

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85, pok. 4

02-524 Warszawa

tel. 22 234 82 77

e-mail: i.glazewska@wz.pw.edu.pl

WWW
www.wz.pw.edu.pl
Kierownik

Dr inż. Olga Sobolewska

Charakterystyka

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie IT w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

  • niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania IT w podmiotach administracji publicznej,
  • pozwalające na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania  powierzonymi mu zasobami IT, a także rozwiązywanie problemów związanych z realizacją procesów dostarczania zasobów i usług IT w działalności podmiotów administracji publicznej,
  • umożliwiające skuteczne prowadzenie działań w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym w zakresie zapewniania usług IT.

Absolwent dba o rozwój osobisty rozwijając poziom inteligencji emocjonalnej oraz kreatywność. Jest kompetentnym i nowoczesnym, innowacyjnym w myśleniu, rozumnym liderem IT.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). Preferowani są kandydaci, którzy uzyskali rekomendację zatrudniających ich jednostek administracji publicznej.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 4 250 zł.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (6-7 zjazdów w semestrze); w piątki od 15 do 18, w soboty od 8 do 15.