Znak Politechniki Warszawskiej

Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

Organizator
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów
Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84
e-mail: studium@simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl

http://www.simr.pw.edu.pl

WWW
http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Paweł Ciężkowski

Charakterystyka

W ramach przedmiotów prowadzonych na studium przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące działania oraz eksploatacji układów mechanicznych i mechtronicznych pojazdów, oceny stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych. Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) i dla osób będącymi nauczycielami może stanowić podstawę do nauczania drugiego przedmiotu.

Zasady studiowania:

  • Studia obejmują piętnaście zjazdów (piątek po południu, sobota, niedziela) w okresie trzech semestrów (łącznie 368 godzin). Istnieje możliwość odbycia części zajęć w zakresie laboratorium systemów mechatronicznych pojazdów, pracy projektowej i seminariów tematycznych w okresach pomiędzy zjazdami.
  • Przyjęcie na studia – zgłoszenie.
  • Grupa około 20 osobowa (minimum 16 osób).
  • Opłaty: opłata za postępowanie kwalifikacyjne 300 zł, pierwsza rata 1400 zł do końca listopada, druga rata 1400 zł do końca kwietnia, trzecia rata 1400 zł do końca listopada.
  • Kontrola wyników nauczania odbywa się na podstawie przeprowadzonych zaliczeń po głównych przedmiotach tematycznych i egzaminu końcowego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy, uregulowane wymagane opłaty, konieczne zaliczenia) i złoży pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę końcową oraz przystąpi i uzyska pozytywną ocenę z egzaminu końcowego.

Czas trwania
15 trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota, niedziela).
Zasady naboru
Zgłoszenie
Termin zgłoszeń
30 września
Opłaty
4500 zł (opłata kwalifikacyjna i wstępna 300 zł, czesne - 4200 zł,w trzech ratach po 1400 zł za semestr)