Znak Politechniki Warszawskiej

Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia

Organizator
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. (22) 234 81 18
e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

WWW
http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Jędrzej Mączak

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy i nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Zgłoszenie
Termin zgłoszeń
30 września
Opłaty
3100 zł