Znak Politechniki Warszawskiej

Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Organizator
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn
Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84
Tel. (22) 234 8286, 606 986 703
e-mail: st0@simr.pw.edu.pl

WWW
www.ipbm.simr.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Damian Markuszewski

Charakterystyka

Głównym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie umiejętności  niezbędnych dla przeprowadzenia oceny technicznej i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obserwowany obecnie, znaczący wzrost ilości eksploatowanych takich pojazdów, a także plany rozwoju elektromobilności w Polsce, generują zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w nowe umiejętności i kompetencje. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji związanych z obsługą zespołów i układów, które nie występują w klasycznych pojazdach samochodowych tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (nowego rodzaju akumulatory, hiperkondensatory) itd.   

Studia adresowane są do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów. Opracowując program studiów przyjęto założenie, że słuchacze posiadają przygotowanie z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz podstawowej obsługi komputera (system operacyjny, MS Office, Internet).

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń
30 września 2018 (Termin uruchomienia najbliższej edycji studiów: październik 2018 r.)
Opłaty
2600 zł za semestr, 5200zł za całe studia (2 semestry)