Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Organizator
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
WWW
Kierownik

dr inż. Damian Markuszewski

Charakterystyka

Głównym celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. a także osób, które postanowiły specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze.

Program studiów realizowany będzie w trakcie dwóch lub trzech semestrów. Przewiduje on 12 przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy. W przypadku studiów trwających dwa semestry zajęcia prowadzone będą w systemie sześciu tygodniowych sesji (raz w miesiącu, przez tydzień od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek od 11:00 do 17:00, wtorek - piątek od 8:30 do 17:00 w soboty od 8:30 do 13:00). Studia realizowane w trakcie trzech semestrów prowadzone będą w formie trzy dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu.

Zasady naboru
Przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy studenckie liczą od 25 od 30 osób.
Wniosek o przyjęcia na studia wraz z ankietą i kartą informacyjną oraz kserokopią dyplomu ukończenia studiów należy przesłać, pod adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Edukacyjne ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, lub faxem: 0-22 623-36-93
Opłaty
4600 zł
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach po 2300 zł
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 31 1240 6247 1111 0000 5418 1405