Znak Politechniki Warszawskiej

Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe

Organizator
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Adres

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

Sekretariat studiów: Katarzyna Langiewicz
Kontakt: katarzyna.langiewicz@pw.edu.pl, el. 22 234 52 86, 22 825 29 01

WWW
www.tg.itc.pw.edu.pl
Kierownik

Kierownik studiów: dr inż. Grzegorz Niewiński
Kontakt: grzegorz.niewinski@pw.edu.pl, tel. 22 234 52 84

Charakterystyka

Turbiny gazowe powszechnie wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej, napędu maszyn i urządzeń przemysłowych, statków powietrznych oraz pojazdów bojowych. W energetyce konwencjonalnej turbiny gazowe i układy parowe uważane są za najszybciej rozwijająca się technologię, która umożliwia produkcję energii elektrycznej z najwyższą sprawnością przy małej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Rozwój energetyki gazowej w obecnej strukturze jednostek wytwórczych w krajowym sektorze elektroenergetycznym umożliwi bilansowanie produkcji energii elektrycznej, a w szczególności pokrycia zapotrzebowania w szczycie lub niepewnej produkcji z odnawialnych źródeł energii OZE. W Polsce eksploatowanych jest kilkanaście turbin gazowych lub układów gazowo-parowych, a dalszych kilka takich obiektów znajduje się w trakcie budowy. Aby skutecznie wykorzystać potencjał energetyki gazowej należy stworzyć dobrze wyedukowane i przeszkolonej kadry.

Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów eksploatacji, utrzymania ruchu oraz służb technicznych  przedsiębiorstw z branży energetycznej i paliwowej, które eksploatują lub planują wybudować układy z turbinami gazowymi. Wykładowcami będą pracownicy krajowych  uczelni technicznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska) a także przedstawiciele przemysłu z pracownikami firm dostarczających technologię gazową włącznie.

Od słuchaczy wymagane jest wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie techniczne. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z budową i eksploatacją turbin gazowych, oraz instalacji energetycznych z turbinami gazowymi.

Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  • nabycie wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji turbin gazowych oraz układów gazowo-parowych,
  • nabycie wiedzy użytecznej oraz umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji procesu inwestycyjnego,
  • nabycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów stosowanych w energetyce w tym energetyka niekonwencjonalna, jądrowa, ogniwa paliwowe, silniki spalinowe,
  • dokonanie krytycznej oceny sposobu eksploatacji instalacji energetycznej oraz wskazanie sposobu jej poprawy,
  • wskazanie ogólnego rozwiązania technologicznego dla nowej instalacji energetycznej w oparciu o zewnętrzne uwarunkowania oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło.
Czas trwania
2 semestry (10 trzydniowych zjazdów: czwartek, piątek, sobota).
193 godziny dydaktyczne (w tym planowane są zajęcia na obiekcie przemysłowym).
Rozpoczęcie zajęć planowane jest w pierwszej połowie listopada 2021 r.
Zasady naboru
Nabór na studia podyplomowe może być otwarty lub studia podyplomowe mogą być prowadzone na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym (studia zamawiane).
O przyjęciu na studia prowadzone w formie otwartej decyduje kolejność zgłoszeń.
O przyjęciu na studia prowadzone w formie zamkniętej decyduje podmiot zewnętrzny (zamawiający studia).
Termin zgłoszeń
15.10.2021 r.
Opłaty
8000 zł (z możliwością rozłożenia na raty)
Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielą:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda: krzysztof.badyda@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Niewiński: grzegorz.niewinski@pw.edu.pl