Znak Politechniki Warszawskiej

Nowoczesna energetyka odnawialna

Organizator
Studium organizowane na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW
Adres

Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
 
Sekretariat studiów: p. Katarzyna Langiewicz
Kontakt: katarzyna.langiewicz@pw.edu.pl
tel. 22 234-52-86
fax. 22 825-05-65

WWW
www.neo.itc.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Piotr Krawczyk

Charakterystyka

Studium jest adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii energetyki odnawialnej oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce odnawialnej. Program studiów obejmuje zagadnienia hydroenergetyki, technologii rozwijanych w obszarze odnawialnej energetyki lokalnej, małej kogeneracji a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych, w tym uwarunkowań regulacjami unijnymi, w obszarze dziedziny studium.

Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia przygotowanie do projektowania oraz realizacji procesu inwestycyjnego w dziedzinach dziedzin energetyki odnawialnej objętych tematyką studium. Oferujemy słuchaczom zajęcia w najnowocześniejszym w Europie zespole laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Czas trwania
2 semestry (listopad 2020 – czerwiec 2021)
Zasady naboru
O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Do 15 października 2020 r.
Opłaty
7 500 zł