Znak Politechniki Warszawskiej

Energetyka jądrowa

Organizator
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Adres

Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

www.ej.itc.pw.edu.pl

WWW
http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Studia-podyplomowe/Energetyka-Jadrowa
Kierownik

dr inż. Nikołaj Uzunow tel. 222345297,nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl

Sekretariat: Małgorzata Witek, tel. 22 234 5269, fax 22 825 0565, malgorzata.witek@pw.edu.pl

Charakterystyka

Najbardziej pełny i spójny program: 190 godzin wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Jedyne studium podyplomowe z ćwiczeniami na reaktorze MARIA.

Współpraca z NCBJ (Świerk) i z partnerami przemysłowymi!

Czas trwania
październik 2021 r. - wrzesień 2022 r.

12 zjazdów (średnio raz na 3 tygodnie) po 16 godzin (piątek 4 + sobota 8 + niedziela 4).
Zasady naboru
Uczestnikami studium mogą być absolwenci wyższych szkół technicznych (mgr inż.) i absolwenci fizyki (mgr fizyki). Minimalna liczba słuchaczy: 40. Maksymalna liczba słuchaczy: 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Do 30 września 2021 r.
Opłaty
6 300 zł
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat studium można znaleźć na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Studia-podyplomowe/Energetyka-Jadrowa oraz http://ej.itc.pw.edu.pl/, na której można pobrać kartę zgłoszenia.