Znak Politechniki Warszawskiej

Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych

Organizator
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Adres

Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25 00-665 Warszawa
 
Sekretariat studiów: p. Katarzyna Langiewicz
Kontakt: katarzyna.langiewicz@pw.edu.pl

Tel. 22 234-52-86
Fax: 22 825-05-65

WWW
www.eee.itc.pw.edu.pl
Kierownik

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Bujalski

Charakterystyka

W ostatnich latach następują jakościowe zmiany w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Spowodowane to jest wieloma czynnikami, głównie technicznymi, a w warunkach krajowych także organizacyjnymi. Czynniki techniczne to przede wszystkim:

  • wprowadzenie nowych systemów cyfrowego sterowania (DCS) i związane z tym jakościowe zmiany możliwości i technik pomiarowych;
  • osiągnięcia inżynierii materiałowych związane ze stosowaniem nowych materiałów na pokrycia roboczych powierzchni maszyn i urządzeń i nowymi możliwościami diagnozowania stanu materiału;
  • zastosowaniami nowych metod analiz inżynierskich, takich jak systemy ekspertowe i sztuczne sieci neuronowe.

 Czynniki organizacyjne związane są ze zmianami własnościowymi zachodzącymi w krajowej energetyce oraz wprowadzaniem do zarządzania informatyki, głównie w postaci różnorodnych baz danych.
Celem organizowanych studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami techniki wykorzystywanymi w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Warszawskiej (głównie z Instytutów Techniki Cieplnej i Elektroenergetyki) oraz specjaliści zatrudnieni w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych.

Czas trwania
2 semestry (listopad 2020 – czerwiec 2021)
Zasady naboru
Decyduje kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń
Do 15 października 2020 r.
Opłaty
8000 zł