Znak Politechniki Warszawskiej

Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków.

Organizator
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Adres

Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
Tel. +22 234 52 36
Fax: +22 825 05 65
Sekretariat studiów: Agnieszka Żmuda
Kontakt: agnieszka.zmuda@itc.pw.edu.pl

WWW
http://budenerg.itc.pw.edu.pl
Kierownik

Prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Charakterystyka

Studium jest adresowane do osób z tytułem inżyniera lub magistra, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.
Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  •  przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami,
  • uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.
Czas trwania
2 semestry, studia są prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin), 2 razy w miesiącu od listopada do czerwca:
- I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy jest 7 godzinny),
- II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).
Zasady naboru
Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów (inżynierskich lub magisterskich). O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłaty
Wysokość opłat za uczestnictwo w edycji SP: 5000 zł za 2 semestry.
Terminy dokonywania opłat: przed rozpoczęciem zajęć z możliwością rozłożenia opłaty na dwie raty. W takim przypadku druga rata jest płatna przez rozpoczęciem pierwszego zjazdu w drugim semestrze.

Zniżka 50 % dla studentów stopnia II wydziału MEiL z tytułem inżyniera;
Zniżka 25 % dla studentów stopnia II innych wydziałów PW z tytułem inżyniera.