Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria produkcji w poligrafii

Organizator
Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych
Adres

ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa
email: k.kurkowska@wip.pw.edu.pl, a.krulikowska@wip.pw.edu.pl,  
tel. (22) 831 09 53, (22) 234 33 66
fax (22) 635 50 44

WWW
www.wip.pw.edu.pl/poligrafia/
Kierownik

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych. Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych.

Czas trwania
Październik–czerwiec (dwa semestry)
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
do 30 września br.
Opłaty
6500 zł za całą edycję studiów