Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)

Organizator
Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Techniki Wytwarzania
Zakład Inżynierii Spajania
Adres

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
email: akrajews@wip.pw.edu.pl
tel. (22) 8495811, 8499621
fax (22) 8499621

WWW
http://zis.wip.pw.edu.pl
Kierownik

Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r1-11/sv-00 oraz wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13) i adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez International Welding Institute (IWI).

Studia trwają dwa semestry, obejmują 462 godziny zajęć i prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele). Każdy słuchacz Studium Podyplomowego otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

Czas trwania
1 października 2016 – czerwiec 2017 (dwa semestry)
Zasady naboru
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 września 2016 roku. 30 września 2016 roku zostanie utworzona lista kwalifikacyjna uczestników, a wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o decyzji kwalifikacyjnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Termin zgłoszeń
Od 1.05.2016 do 23.09.2016
Opłaty
8500 zł za całą edycję studiów