Znak Politechniki Warszawskiej

Akademia Industry 4.0

Organizator
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Adres

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 86
tel. 22 849 94 93, fax. 22 849 97 98

WWW
www.iosp.wip.pw.edu.pl
Kierownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Charakterystyka

Pierwsza edycja Studiów rozpocznie się w październiku 2019 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2020 r. W tym czasie odbędzie się 10 zjazdów, czyli 229 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP. Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z koncepcją Industry 4.0, a w szczególności:

  • Nowoczesnych narzędzi organizacji produkcji
  • Technologie wykorzystywane w Industry 4.0
  • Kompetencje menedżera produkcji
  • Zarządzanie jakością w produkcji  zautomatyzowanej
  • Zarządzanie urządzeniami w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń
  • Zarządzanie przepływem w kontekście Industry 4.0
  • Projektowanie systemów wytwarzania Industry 4.0.

Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w przedsiębiorstwie. 

Czas trwania
Zajęcia na Studiach Podyplomowych „Akademia Industry 4.0” rozpoczynają się w październiku 2019 r., a zakończą się w czerwcu 2020r. Odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów. Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach od 8:45 do 17:00 (10 godzin) i niedziele od 8:00 do 14:40 (8 godzin). Miejsce zajęć - Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji.
Zasady naboru
O przyjęciu na studia „Akademia Industry 4.0” decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa liczy 16 - 20 osób. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia Studiów I lub II stopnia. Ponadto od kandydatów wymagana jest co najmniej roczna praktyka zawodowa.
Termin zgłoszeń
Rekrutacja trwa do 4 października 2019 r.
Opłaty
Cena za 2 semestralny program uprawniający do otrzymania Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych podana będzie na formularzu zgłoszeniowym i wynosi 12 900 zł.
Dopuszcza się możliwość opłacenia studiów w 2 równych ratach, po uprzednim złożeniu pisma do Kierownika Studiów i pozytywnym jego rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje

Osoby kontaktowe:

Aleksander Buczacki: +48 606, 342 551, a.buczacki@wip.pw.edu.pl

Łukasz Bielakowski: +48 883 990 408, lbielakowski@gmail.com