Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia budowy dróg

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej
Adres

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel.: (22) 234-64-87
fax: (22) 825-89-46
email: sptbd@il.pw.edu.pl

WWW
http://www.sptbd.il.pw.edu.pl/
Kierownik

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Charakterystyka

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i odbiorze robót.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych oraz technologii nawierzchni.

Czas trwania
Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze), rozpoczynają się w lutym i kończą egzaminem dyplomowym w styczniu następnego roku. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.
Zasady naboru
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sptbd.il.pw.edu.pl/
Termin zgłoszeń
Prosimy o kontakt z organizatorami
Opłaty
8000 zł (pobierana jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach)