Znak Politechniki Warszawskiej

Psychologia zarządzania projektami w budownictwie

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej
Adres

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
tel: +48 22 234 6592
e-mail: sppsych@il.pw.edu.pl

WWW
www.il.pw.edu.pl/studia-podyplomowe
Kierownik

dr inż. Mariola Książek

Charakterystyka

Studia Podyplomowe organizowane są przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy, związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w budownictwie z uwzględnieniem następujących aspektów:

  • psychologia ogólna,
  • psychologia organizacji i pracy,
  • przywództwo w warunkach zmian,
  • psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy,
  • zarządzanie stresem,
  • techniki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie ryzykiem w budownictwie,
  • etyka i profesjonalizm w budownictwie,
  • podstawowe umiejętności psychologiczne,
  • techniki negocjacyjne.
Czas trwania
kwiecień – grudzień, 12 dwudniowych zjazdów w piątki i soboty
Zasady naboru
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, z dostarczeniem kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych
Termin zgłoszeń
Prosimy o kontakt z organizatorem studium
Opłaty
7 800 zł