Znak Politechniki Warszawskiej

Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej
Adres

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel.: (22) 234-64-87
email: sptbd@il.pw.edu.pl

WWW
http://www.studiadrogowe.il.pw.edu.pl/
Kierownik

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Charakterystyka

Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg,  inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni. 

Czas trwania
Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze), rozpoczynają się w lutym i kończą egzaminem dyplomowym w styczniu następnego roku. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.
Zasady naboru
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.studiadrogowe.il.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
Prosimy o kontakt z organizatorami studium
Opłaty
8000 zł (pobierana jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach)