Znak Politechniki Warszawskiej

Budownictwo infrastrukturalne

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej - Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Adres

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
tel. (22) 234-65-15,
fax. (22) 825-74-15
e-mail: zipizwb@il.pw.edu.pl

WWW
Kierownik

dr hab. inż. Janusz Kulejewski

Charakterystyka

Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego.
Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego:

  • Analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe
  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji
  • Roboty ziemne w realizacji robót drogowych
  • Wykonywanie robót drogowych
  • Systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe
  • Wybór konstrukcji nośnej
  • Technologie robót mostowych
  • Systemy eksploatacji mostów
  • Wybrane zasady realizacji robót branżowych
  • Rozliczenie robót budowlanych w projektach infrastrukturalnych
Czas trwania
kwiecień – grudzień, 12 dwudniowych zjazdów w piątki i soboty
Zasady naboru
Studium przeznaczone są dla inżynierów budowlanych oraz kierunków pokrewnych.
Pytania dotyczące studiów oraz zgłoszenia prosimy kierować na email: kipzb@il.pw.edu.pl oraz na telefon +48 22 234 65 15.
Termin zgłoszeń
Prosimy o kontakt z organizatorami studium
Opłaty
7416 zł