Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej
Adres

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

tel: 790 506 957

e-mail: k.kaczorek@il.pw.edu.pl

WWW
www.spbhp.pl
Kierownik

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Manager

mgr inż. Wojciech Rogala

Charakterystyka

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym niezbędną do bezpiecznego planowania i organizowania robót budowlanych, określania zagrożeń, podejmowania działań zapobiegawczych oraz minimalizujących skutki wypadków na budowie, koordynowania robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (w skrócie BHP) oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placu budowy.  Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

  • Bezpieczne planowanie i organizowanie robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, właściwe sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skrócie BiOZ) oraz projektowanie zagospodarowania placu budowy;
  • Rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem zarówno typowych, jak i nietypowych robót budowlanych, przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP;
  • Analiza czynników ryzyka związanych z poszczególnymi robotami budowlanymi;
  • Odpowiedni dobór materiałów, maszyn oraz rozwiązań technologicznych, mający na celu minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników;
  • Projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przedinwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP;
  • Wykorzystanie aspektów miękkich w skutecznym zarządzaniu kadrą, mające na celu możliwe ograniczenie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych.
  • Zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) w celu optymalizacji prac związanych z planowaniem realizacji inwestycji pod kątem BHP.

Przedmioty

1) Zagadnienia prawne związane z BHP

2) Plan BiOZ oraz zarządzanie placem budowy

3) BHP przy robotach na wysokości

4) BHP przy robotach typowych I

5) BHP przy robotach nietypowych i specjalistycznych

6) BHP w budownictwie infrastrukturalnym

7) BHP przy robotach typowych II

8) BHP przy narzędziach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych

9) Analiza czynników ryzyka

10) Zarządzanie BHP na etapie przygotowania inwestycji

11) Modelowanie informacji o budynku (BIM) dla BHP

12) BHP przy robotach remontowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych

Czas trwania
marzec – grudzień, 12 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele (zjazdy 1-4 oraz 7-10) oraz piątki i soboty (zjazdy 5-6 oraz 11-12)
Zasady naboru
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, z dostarczeniem kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych.
Termin zgłoszeń
Prosimy o kontakt z organizatorem studium (tel. 790 506 957 lub e-mail k.kaczorek@il.pw.edu.pl).
Opłaty
9 000 zł