Znak Politechniki Warszawskiej

Techniki i procesy membranowe

Organizator
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Adres

ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

WWW
http://studiamembrany.ichip.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni

Charakterystyka

Studia dostarczają podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat technik i procesów membranowych. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z teorią procesów, metodami ich projektowania oraz sporządzania bilansów procesów membranowych.

Czas trwania
2 semestry (166 godz.) Aktualna edycja studiów: 1.10.2020 - 30.06.2021
Zasady naboru
W roku akademickim 2020/21 nabór według kolejności zgłoszeń.

Minimalna liczba zgłoszeń 20.