Znak Politechniki Warszawskiej

Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej
Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. (22) 234-50 21 tel/fax. (22) 825-29-92
 
Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok. 302

WWW
Kierownik

dr inż. Grzegorz Kubicki
e-mail: grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
 
Studium pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studium będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.

Czas trwania
2 semestry (200 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń
do 20 października
Opłaty
5000 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00), 12 zjazdów
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu