Znak Politechniki Warszawskiej

Śródlądowy transport wodny

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234-78-87, 22 234-78-32
fax. 22 825-29-92

WWW
Kierownik

Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Winter

Sekretarz studium:
Mgr inż. Błażej Smoliński,
blazej.smolinski@is.pw.edu.pl

Charakterystyka

Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry zarządzającej w zakresie śródlądowego transportu wodnego – zarówno administracji dróg wodnych, gospodarki wodnej, armatorów, logistyki – w tym administracji samorządowej i rządowej, dysponującej aktualną wiedzą i umiejętnościami pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.

Studium adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozszerzeniem i aktualizacją swojej wiedzy w zakresie śródlądowego transportu wodnego, projektowania i utrzymania dróg wodnych, floty śródlądowej oraz zagadnień logistycznych, w tym multimodalnych centrów. Studium oferuje także przybliżenie zagadnień środowiskowych oraz prawnych jak również ekonomicznych.

Czas trwania
2 semestry (240 godz.), od października do czerwca
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń
do 30 września
Opłaty
6000 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów )
w godz. 12:45 – 19.00 (piątek)
w godz. 09:00 – 19.00 (sobota)
w godz. 09:00 – 12.30 (niedziela)

zakres merytoryczny studiów: jan.winter@is.pw.edu.pl

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu