Znak Politechniki Warszawskiej

Klimatyzacja i chłodnictwo

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22) 6213609, (22) 2347887, fax.: (22) 8252992

Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok. 302
e-mail: maria.golebska@pw.edu.pl

WWW
www.is.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Jacek Hendiger, pok. 127

tel.: (22) 2346010, e-mail: jacek.hendiger@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych będzie także pomocne dla osób zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

W programie studiów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak: jakość powietrza i komfort cieplny, procesy przygotowania powietrza, systemy wentylacji i klimatyzacji, projektowanie sieci przewodów, obliczenia akustyczne, podstawy techniki chłodniczej, obiegi i czynniki chłodnicze, urządzenia instalacji chłodniczych, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej oraz innych specjalistów z dziedziny wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

W ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia dotyczące wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omawiana jest metodyka prowadzenia pomiarów parametrów pracy instalacji, między innymi temperatury, wilgotności, różnicy ciśnienia, prędkości powietrza i szczelności. Zajęcia praktyczne zapoznają słuchaczy ze stosowanymi przyrządami pomiarowymi oraz umożliwiają przeprowadzenie rzeczywistych pomiarów.

W ramach studiów realizowane jest także szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Program szkolenia uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytem energetycznym, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Niezależnie od świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czas trwania
2 semestry (220 godz.) od listopada do czerwca
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń
Do 31 października.
Podczas I zjazdu należy okazać wydrukowaną kartę zgłoszenia z systemu "Rekrutacja PW" https://rekrutacja.pw.edu.pl oraz kopię dyplomu do potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Opłaty
6000 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek (12:00-18:00), sobota (9:00-18:00), niedziela (9:00-15:00) - godziny mogą ulec zmianie, harmonogram zjazdów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć