Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria gazownictwa

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Politechniki Warszawskiej
Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234 5311 tel. 22 234 7506
 
Sekretarz studium: dr inż. Małgorzata Kwestarz
malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl

WWW
www.ig.is.pw.edu.pl
Kierownik

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz, Sekretarz: dr inż. Małgorzata Kwestarz
Telefony 22 234 5311, 22 234 7506, e-mail:, andrzej.osiadacz@s.pw.edu.pl, malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl (Sekretarz studiów).

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, zainteresowanych uaktualnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Program studiów przewiduje zajęcia w następujących grupach tematycznych: komputerowe metody obliczania sieci gazowych, techniczne problemy transportu i magazynowania gazu, techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu, technika pomiarowa w gazownictwie.
 
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich lub licencjackich). O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Proponujemy dwa zjazdy w każdym miesiącu (8 godzin zajęć w sobotę i 8 godzin w niedzielę).

Czas trwania
2 semestry (300 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu.
Termin zgłoszeń
do 25 września br.
Opłaty
6000 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się : sobota w godz: 11.00-19.00, niedziela w godz: 8.00-16.00
Zakres merytoryczny Studium na stronie: www.ig.is.pw.edu.pl