Znak Politechniki Warszawskiej

Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

Organizator
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22) 234-78-87, (22) 621-36-09
e-mail: maria.golebska@pw.edu.pl

WWW
www.is.pw.edu.pl
Kierownik

Kierownik studium: dr inż. Olgierd Niemyjski
 
Sekretarz studium: Maria Gołębska
pok. 302, Gmach IŚ

Charakterystyka

Studia Podyplomowe adresowane są głównie do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów spółdzielczych, komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
 
Studium przygotowuje absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 
Tematyka Studium obejmuje problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN. Po zdaniu egzaminu dotyczącego audytu energetycznego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu audytingu energetycznego. Po spełnieniu wymogów stawianych przez program tych Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

Czas trwania
2 semestry (220 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu
Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów technicznych magisterskich, posiadanie komputera osobistego na zajęciach studiów podyplomowych.
Zasady naboru: Kolejność zgłoszeń i opinia Komisji Kwalifikacyjnej.
Termin zgłoszeń
do końca października
Opłaty
5900 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów) w godz. 10:00-18:00