Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie nieruchomościami

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Adres

 Gmach Główny PW pok. 312
 Pl. Politechniki 1
 00-661 Warszawa

tel./fax: (22) 234-73-69; 234-75-89
email: zn-sp@pw.edu.pl

WWW
www.sp.gik.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Tomasz Budzyński

Charakterystyka

Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Uczestnicy studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej. Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. 

Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości.

Czas trwania
Studia obejmują 2 semestry, rozpoczynają się w październiku i kończą egzaminem w czerwcu następnego roku.
Zasady naboru
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/ZN/Rekrutacja-ZN
Termin zgłoszeń
do 28 września br.
Opłaty
Więcej informacji: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/ZN/Oplaty