Znak Politechniki Warszawskiej

Wycena nieruchomości

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Adres

Gmach Główny PW pok. 312
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel./fax: (22) 234-73-69; 234-75-89
email: wn-sp@pw.edu.pl

WWW
www.sp.gik.pw.edu.pl
Kierownik

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Charakterystyka

Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania
Studia obejmują 2 semestry, rozpoczynają się w październiku i kończą się egzaminem wewnętrznym we wrześniu następnego roku.
Zasady naboru
Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/WN/Rekrutacja-WN
Termin zgłoszeń
do 25 września br.
Opłaty
4700 zł
Szczegóły: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/WN/Oplaty-za-SP-WN