Znak Politechniki Warszawskiej

Systemy informacji przestrzennej - PR PW

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel: (22) 234 73 58
fax: (22) 234 53 89
Anna.Fijalkowska@pw.edu.pl

WWW
https://www.sp.gik.pw.edu.pl/SIP
Kierownik

dr hab. inż. Jerzy Chmiel
J.Chmiel@gik.pw.edu.pl
tel: (22) 234 73 58 w. 14

Sekretarz
dr inż. Anna Fijałkowska
Anna.Fijalkowska@pw.edu.pl
tel: (22) 234 73 58 w. 13

Charakterystyka

Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.

Cel ten jest realizowany poprzez poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do korzystania i tworzenia SIP oraz posługiwania się technologiami SIP.

Zajęcia wykładowe i laboratoryjne obejmują tematykę:

  • podstaw teoretycznych i technologii SIP,
  • źródeł danych dla SIP,
  • oprogramowanie dla SIP,
  • baz danych przestrzennych,
  • analiz przestrzennych i modelowania,
  • metody wizualizacji danych,
  • infrastruktury danych przestrzennych, INSPIRE,
  • aspektów prawnych SIP,
  • przykładów zastosowań SIP.

Praca końcowa polega na zaprojektowaniu i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP użytecznego dla instytucji, która skierowała słuchacza na studium.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich PW oraz przez ekspertów spoza PW.

Razem zajęcia obejmują:
- godzin wykładów: 100
- godzin zajęć laboratoryjnych: 100
- punktów ECTS: 60
 
Oprogramowanie stosowane podczas zajęć laboratoryjnych:
- ArcGIS / ArcGIS Pro,
- QGIS,
- Geomedia,
- MSAccess.

Czas trwania
2 semestry (10 trzydniowych zjazdów piątek, sobota, niedziela).
W trakcie ostatniego zjazdu mają miejsce obrony projektów (prac) dyplomowych.
Zajęcia stacjonarne są prowadzone w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.
Zasady naboru
Kolejność zgłoszeń, miejsc: 30
warunek uczestnictwa: ukończone studia wyższe (przyjmujemy również studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie dyplomu w trakcie trwania SP).
Termin zgłoszeń
Zajęcia w cyklu 2021/2022 rozpoczną się w październiku 2021 r.
Opłaty
5 000 zł (w dwóch ratach, płatne przed rozpoczęciem każdego z semestrów)
Dodatkowe informacje

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego