Znak Politechniki Warszawskiej

Gospodarka przestrzenna w praktyce

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Adres

Gmach Główny PW, pok. 312
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. 22 234 73 69

WWW
http://www.sp.gik.pw.edu.pl
Kierownik

prof. dr hab. Alina Maciejewska

Sekretarz 
Czesława Cherka, tel. 22 234 73-69, e-mail: czeslawa.cherka@pw.edu.pl

Charakterystyka

Podyplomowe Studia "Gospodarka Przestrzenna w praktyce" przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukierunkowane są na przygotowanie kadry specjalistów o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Specjalistów świadomych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, uwarunkowań wymagających uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast i gmin.

Cel główny:

Poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

  • projektowaniem urbanistycznym,
  • planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
  • najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej,
  • programowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego,
  • oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej
Czas trwania
2 semestry. Program zajęć obejmuje 270 godzin, z czego 145 godzin ćwiczeń, 75 godzin wykładów oraz 50 godzin kształcenia e-learning (zdalnego) z wykorzystaniem platformy OKNO PW.
Zasady naboru
Zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych proszeni są o złożenie do marca 2019 roku następujących dokumentów:
• formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie, wydrukowanego i podpisanego (UWAGA!!! Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny - Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl); wygenerowany i uzupełniony formularz należy też uprzednio przesłać na adres: czeslawa.cherka@pw.edu.pl
• dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu),
• CV,
• formularza z danymi do faktury (jeśli pracodawca pokrywa koszty kształcenia)
• skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy).

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w praktyce"
Plac Politechniki 1, pok. 312
00 - 661 Warszawa
tel. 22 234 73-69, email: czeslawa.cherka@pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
do 15 marca 2019 roku (data rozpoczęcia studiów: marzec 2019 roku)
Opłaty
5000 zł lub w 2 ratach po 2500 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia podczas zjazdów odbywają się w Gmachu Głównym (pl. Politechniki 1) według wcześniej podanego rozkładu: w piątki, soboty i niedziele z godzinną przerwą obiadową.

Planowanych jest 10 zjazdów, z czego ostatni dodatkowy dotyczy obron prac dyplomowych.

Studenci otrzymują w ramach wniesionych opłat obszerne konspekty dotyczące prowadzonych wykładów oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.