Znak Politechniki Warszawskiej

Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”

Organizator
Wydział Elektryczny
Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
Adres

Wydział Elektryczny
Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny p. 211
tel/fax: (22) 621 98 25; (22) 234 7452

WWW
http://www.zkue.ime.pw.edu.pl
Kierownik

Dr inż. Marcin Chrzanowicz
tel: (22) 234 7504
e-mail: marcin@zkue.ime.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe są skierowane dla osób z tytułem: mgr inż., inżynier, licencjat. W kręgu zainteresowań są przede wszystkim osoby związane zawodowo z branżą motoryzacyjną (serwisową, projektową itp.) a także chcące uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych współczesnych pojazdów samochodowych (nauczyciele techników samochodowych, kierownicy i menadżerowie firm motoryzacyjnych itp.).

Podczas studiów słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ekologicznych „Green cars”, a w szczególności:

 • Układów elektrycznych, elektronicznych i mikroprocesorowych stosowanych w pojazdach samochodowych.
 • Transmisji sygnałów.
 • Samochodowych maszyn elektrycznych (budowa, projektowanie, eksploatacja).
 • Urządzeń samochodowej techniki świetlnej.
 • Zasad i wymogów dotyczących diagnostyki urządzeń.
 • Podstawowych warunków i wymagań gwarantujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Wyposażenia i budowy pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.
 • Modelowania obiektów przestrzennych (urządzeń elektromechatroniki pojazdów samochodowych) z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Programowania obiektowego i informatycznych systemów baz danych.
 • Przepisów i norm oraz wytycznych projektowych zalecanych w technice motoryzacyjnej.
 • Obsługi, eksploatacji i projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych występujących w pojazdach samochodowych.
 • Symulacji, miernictwa, badania i interpretacji otrzymanych wyników eksperymentów lub badań osprzętu pojazdów samochodowych.
 • Umiejętności w zakresie podstawowych technik informatycznych dotyczących programowania, obsługi mikroprocesorów oraz transmisji sygnałów.
 • Modelowania przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego wybranych urządzenie pojazdu samochodowego
 • Podstaw modelowania i eksploatacji urządzeń samochodowej techniki świetlnej.
 • Eksploatacji i projektowania urządzeń elektrycznych występujących w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.
 • Efektywnego wykorzystania zaleceń i normy oraz wytycznych w procesie projektowania.
Czas trwania
Studia będą trwały 2 semestry (od Października do Czerwca). Zajęcia będą się odbywały w systemie co dwa tygodnie (Piątek i Sobota), po 8 zjazdów w semestrze letnim i zimowym. Przewidywane są zajęcia wykładowe i projektowe w 1 grupie studenckiej oraz zajęcia laboratoryjne z podziałem na 2 grupy studenckie. Łączna liczba godzin: 205.
Zasady naboru
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (złożonych dokumentów).
Termin zgłoszeń
Rekrutacja trwa do 30 września, termin rozpoczęcia zajęć to 1 października.
Opłaty
5930 zł (istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach)
Dodatkowe informacje

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego lub wykonanie i obrona pracy dyplomowej.