Znak Politechniki Warszawskiej

Technika świetlna użytkowa

Organizator
Wydział Elektryczny – Instytut Elektroenergetyki – Zakład Techniki Świetlnej
Adres

00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75
tel. (022) 234-75-05

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/ts/nowa/index.htm
Kierownik

dr inż. Andrzej Wiśniewski
e-mail: andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl

Charakterystyka

Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studiów zapoznają się między innymi z podstawami techniki świetlnej, konstrukcją źródeł światła, budową i projektowaniem opraw oświetleniowych, podstawami projektowania oświetlenia wnętrz, podstawami oświetlenia zewnętrznego, iluminacją obiektów, zastosowaniem techniki CAD w technice świetlnej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej. Tematyka wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i  projektowych jest następująca:

 1. Podstawy techniki świetlnej – wykład
 2. Psychofizjologia widzenia i oświetlenia – wykład
 3. Źródła światła – wykład
 4. Technika oświetlania – wykład
 5. Iluminacja obiektów - wykład
 6. Oprawy oświetleniowe – wykład
 7. Fotometria i kolorymetria – wykład
 8. Podstawy obliczeń oświetlenia – ćwiczenia
 9. Oświetlenie wnętrz – projekt
 10. Oświetlenie drogowe – projekt
 11. Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej – ćwiczenia
 12. Iluminacja obiektów – laboratorium
 13. Fotometria i kolorymetria  - laboratorium
 14. Pomiary oświetlenia wnętrz – laboratorium
 15. Pomiary oświetlenia ulicy – laboratorium
Czas trwania
Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Przewiduje się 14 zjazdów.
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.
Termin zgłoszeń
Od 1 września 2020 r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż 30 października 2020 r.
Opłaty
Przewidywany całkowity Koszt Studiów wynosi 6600 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz materiały szkoleniowe.