Znak Politechniki Warszawskiej

Prowadzenie projektów informatycznych

Organizator
Wydział Elektryczny - Zakład Sterowania
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektrotechniki, pokój GE 312
tel. +48 22 234 6023
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób kierujących projektami IT, kierowników działów informatycznych, analityków biznesowych, projektantów oraz pozostałych uczestników zespołów projektowych IT.
 
W czasie studiów studenci poznają metodami warsztatowymi różne metodyki prowadzenia projektów (RUP, MSF, Scrum, Prince 2, XP, PMBOK) i zarządzania infrastrukturą (ITIL), narzędzia wspomagające prace projektowe, prawne aspekty prowadzenia projektów informatycznych, techniki negocjacyjne, lekkie techniki zarządzania (mind mapping, business mapping), zasady budżetowania projektów, zarządzanie różnymi aspektami projektu (zasobami, czasem, ryzykiem, jakością, wersjami itp.).
 
Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych i doświadczonych kierowników projektów informatycznych z największych firm IT działających na polskim rynku.

Czas trwania
Październik– czerwiec (dwa semestry).
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
4 250,00 PLN za semestr
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne oprogramowanie oraz mają możliwość uczestniczenia w studenckim programie MSDN AA.