Znak Politechniki Warszawskiej

Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania - PR PW

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Adres

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
Gmach Elektrotechniki, p. 216
tel.: (22) 234-56-43
e-mail: studium@iem.pw.edu.pl

WWW
http://podyplomowe.iem.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Krzysztof Siwek

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Studia dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, programowania internetowego, narzędzi analizy i projektowania CASE, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także inżynierii wiedzy. Szczególny nacisk położony będzie również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT.
 
 Podstawową formą zajęć są wykłady oraz zajęcia bezpośrednie przy komputerze. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z długoletnim stażem oraz doświadczeni konsultanci z firmy CTPartners S.A.

 Nasi prowadzący łączą zatem wysokie kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne z umiejętnościami praktycznymi uzyskanymi w wielu czołowych projektach IT w Polsce. 

Czas trwania
2 semestry
Termin zgłoszeń
Do 30 września
Opłaty
8500 zł
Dodatkowe informacje

Uczestnicy studiów otrzymują nielimitowany dostęp do MSDN AA.
 
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowo dyplomy ukończenia kursów "Zarządzanie projektami" i "Hurtownie danych" z firmy CTPartners S.A.
 
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.