Znak Politechniki Warszawskiej

Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytutu Elektroenergetyki - Zakład Trakcji Elektrycznej
Adres

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
tel.: (22) 234 7344, (22) 234 7551

WWW
http://ztu.ime.pw.edu.pl
Kierownik

doc. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
mail: tadeusz.maciolek@ien.pw.edu.pl

Charakterystyka

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: transporcie, miejskim, metrze, kolejnictwie bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na zasilanie trakcyjne tramwajowe, kolejowe, prądu stałego jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.

Tematyka studiów (wykłady, laboratoria, projekty):

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Zasilanie elektroenergetyczne systemów trakcyjnych i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Bezpieczeństwo i oddziaływanie zelektryfikowanego transportu szynowego
  • Normy i wymagania dla podsystemu energia

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów (piątek po południu - sobota). Rozpoczęcie zajęć nastąpi od 1 października 2020 r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 6 zjazdów, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 6 zjazdów plus zjazdy egzaminacyjne końcowe. Część zjazdów odbędzie się w trybie zdalnym. Zakończenie studium przewidziane jest na wrzesień 2021 roku.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata
- zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/index/welcome
- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca)
Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.
Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 7950 zł. Opłata powinna zostać wniesiona po ogłoszeniu decyzji o uruchomieniu studiów i przyznaniu kandydatowi indywidualnego numeru konta do wpłat. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata oraz uzyskania zgody kierownika studiów, wniesienia opłaty w dwóch ratach.
Termin zgłoszeń
do 1 września z możliwością przedłużenia
Opłaty
7950 zł
Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas, jeśli zgłosi się minimum 24 uczestników.