Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Organizator
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Zakład Sterowania
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektrotechniki, pokój GE 312
tel. +48 22 234 6023
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej firmy, bezpieczeństwem informacji, polityką bezpieczeństwa, administratorów systemów, dyrektorów i pracowników działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W czasie studiów poruszane są zagadnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, budowy i wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów opartych na sieciach Windows i Unix/Linux, technik ataków na serwery i stacje robocze i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami, elementy kryptografii, podpisu elektronicznego, bezpiecznego transferu danych itd.

Tematyka zajęć:

 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Bezpieczeństwo systemów IT
 • Bezpieczeństwo systemów pocztowych
 • Elementy kryptografii
 • Sieci komputerowe
 • System operacyjny Windows
 • Analiza ryzyka
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 • Ocena systemów z zakresu bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • System operacyjny UNIX
 • Zabezpieczenia systemów internetowych
Czas trwania
dwa semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 8500 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne oprogramowanie oraz mają możliwość uczestniczenia w studenckim programie MSDN AA.