Znak Politechniki Warszawskiej

Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka

Organizator
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektrotechniki, pokój GE 312
tel. +48 22 234 6023
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób, które zamierzają z sukcesem wykorzystać bazy danych oraz analizę danych w praktyce: projektantów, administratorów oraz końcowych użytkowników systemów bazodanowych.

Od innych studiów obszaru baz danych studia odróżniają dwie cechy: 1. studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. 2. student jest otoczony indywidualną opieką mentora, który wspólnie ze studentem ustala jego szczegółowe potrzeby i dostosowuje program zajęć. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach.

Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz doświadczonych praktyków z przemysłu.

Studia powinny zainteresować: informatyków, ekonomistów, handlowców, pracowników administracyjnych, pracowników działów przetwarzających zbiory danych, analityków biznesowych i innych.

Studia oferują nowoczesny program nauczania i dostęp do oprogramowania największych dostawców rozwiązań do modelowania, projektowania i budowy baz danych.

Program studiów obejmuje:

 • Wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania danych (ER, UML, ORM)
 • Wiedzę z zakresu budowy baz danych
 • Problemy analizy danych, hurtowni danych, BI i eksploracji danych
 • Zasady bezpieczeństwa danych i normy bezpieczeństwa
 • Szkolenia z wiodących systemów zarządzania bazami danych (MS SQL, Oracle)
 • Umiejętności programowania i dostrajania baz danych
 • Umiejętności pracy w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA)
 • Wiedzę na temat nowych trendów w bazach danych (bazy nierelacyjne, bazy XML, bazy multimedialne)
 • Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków.

Tematyka zajęć:

 • Modelowanie danych i procesów
 • Narzędzia analityki biznesowej
 • Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych
 • Optymalizacja baz danych
 • Projektowanie baz danych
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Analiza danych w biznesie
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Narzędzia baz danych ORACLE
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Programowanie i języki zapytań
 • Projektowanie systemów w EA Sparx
 • Seminarium problemowe
 • Zarządzanie systemem ORACLE i język PL-SQL
Czas trwania
Dwa semestry, 228 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, około 7 zjazdów w semestrze oraz w sieci Internet.

W czasie studiów studenci mogą uczestniczyć w programach studenckich Microsoft MSDN AA, Oracle – Academy, IBM Academic Initiative. Do ukończenia studiów nie jest wymagane napisanie pracy dyplomowej.