Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19,
pokój 518 tel: (22) 234 7750 fax: (22) 825 3719
e-mail: a.zalewski@zarzadzanie-projektami.org.pl

WWW
www.zarzadzanie-projektami.org.pl
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Zalewski

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami bez względu na posiadane wykształcenie. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do objęcia roli kierownika projektów.

Certyfikacja

W ramach studiów uczestnicy otrzymują szkolenia:

* Prince2 Foundation (w pierwszym semestrze)

* Agile PM Foundation (w drugim semestrze)

* Z facylitacji zgodnie z modelem Process Iceberg® Facilitation Programme brytyjskiego Institute of Leadership and Management

Program

Program obejmuje 216h zajęć, 104h wykładów, 24h ćwiczeń, 88h warsztatów.

Studia oferują unikatowy program nauczania, obejmujący:

* Klasyczne metodyki zarządzania projektami: Prince2 i PMBoK.

* Metodyki klasy Agile project management

* Konstruowanie uzasadnienia biznesowego

* Zarządzanie ryzykiem

* Zarządzanie biurem projektu (Project Management Office)

* Umiejętności miękkie (facylitacja, kierowanie zespołem, motywowanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, efektywne prowadzenie spotkań itd.),

* Umiejętności twarde (analiza interesariuszy, analiza ryzyka, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem, planowanie projektu metodą definiowanie struktury produktów projektu i in.),

* Zajęcia kontekstowe – np. zarządzanie projektami w przemyśle motoryzacyjnym, organizacja rejsu dalekomorski, public relations w zarządzaniu projektem, ścieżki rozwoju kierownika projektów.

Zaliczenie

Bez pracy dyplomowej, wymagane zaliczenie egzaminów semestralnych i egzaminu końcowego.

Czas trwania
2 semestry
zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 7-8 zjazdów w semestrze)
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Rekrutacja otwarta!
Edycja Jesień 2021 – 30 września 2021 r.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 8900 zł (obywatelstwo polskie) lub 2090 euro (dla nie posiadających polskiego obywatelstwa).

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:
• 4500 zł (1100 euro) – przy zapisach
• 4400 zł (990 euro) - do 15 lutego 2022 r.

lub cztery raty:
• 2500 zł (550 euro) - przy zapisach
• 2000 zł (550 euro) - do 15 grudnia 2022 r.
• 2400 zł (550 euro) - do 15 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
• 2000 zł (440 euro) - do 15 maja 2022 r.

Jest możliwe rozłożenie płatności na większą liczbę rat na wniosek uczestnika.
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej studiów podyplomowych: www.zarzadzanie-projektami.org.pl

Zapisy on-line – trwa rekrutacja do edycji Jesień 2021!

Chcesz dowiedzieć się więcej – zwięzłą i przystępną informację znajdziesz tu: https://zarzadzanie-projektami.org.pl/dla-kandydatow

Jeśli masz pytanie, napisz: zapisy@zarzadzanie-projektami.org.pl

______________________

Media społecznościowe:

Jeśli interesujesz się tematyką zarządzania projektami, koniecznie dołącz do naszych grup tematycznych na Facebooku: