Znak Politechniki Warszawskiej

Studium Ochrony przed Hałasem

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Instytut Radioelektoniki i Technik Multimedialnych
Adres

00-665 Warszawa,
ul. Nowowiejska 15/19
tel.: 48 505 550 902,
e-mail: j.witkowska@ire.pw.edu.pl

WWW
www.ire.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Piotr Boiński

Zastępca Kierownika
dr inż. Ewa Kotarbińska

Charakterystyka

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Wykładowcami są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej oraz innych wyższych uczelni i instytutów badawczych, eksperci i praktycy w zakresie pomiarów hałasu, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem.

Czas trwania
120 godz. zajęć realizowanych w ciągu 1 semestru w trybie weekendowym, w języku polskim
Zasady naboru
Ukończone studia wyższe, dyplom szkoły średniej
Termin zgłoszeń
Rekrutacja odbywa się raz w roku: w grudniu/styczniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia 2020 r.
Opłaty
3800 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia realizowane są w formie 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Planowane rozpoczęcie szkolenia 15 lutego 2020 r.