Znak Politechniki Warszawskiej

Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
00-665 Warszawa
tel: (22) 234 7750
fax: (22) 825 3719
e-mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl

WWW
https://www.ia.pw.edu.pl/pol/Dydaktyka/Studia-podyplomowe
Kierownik

dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni

Charakterystyka

Studia przeznaczone dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać metody projektowania systemów z bazami danych oraz podstawy eksploatacji takich systemów. Studia prezentują metody i technologie projektowania struktur relacyjnych baz danych oraz tworzenia systemów informacyjnych (transakcyjnych i analitycznych) wykorzystujących takie bazy. W programie studiów przewidujemy także zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami baz danych (Oracle, PostsgreSQL, IBM DB2) oraz z narzędziami wspomagającymi projektowanie i służącymi do budowy aplikacji współpracujących z bazami danych.  Studia obejmują aż 60 godzin zajęć praktycznych i projektowych.

Tematy wykładów:

  • Wytwarzanie systemów informatycznych
  • Modelowanie procesów i danych
  • Podstawy użytkowania baz danych
  • Systemy zarządzania danymi
  • Projektowanie systemów z bazami danych
  • Tworzenie aplikacji w systemach z bazami danych
Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od czerwca do końca września.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7750 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach,
- 3250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).