Znak Politechniki Warszawskiej

Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

WWW
http://bezpieczenstwo.tele.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Paweł Tomaszewicz

 Sekretariat studiów
 Honorata Basa
 Instytut Telekomunikacji PW
 ul. Nowowiejska 15/19
 00-665 Warszawa
 tel. 22 234 5893
 e-mail: honorata.basa@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, a w tym poznają metody dotyczące wdrażania, monitoringu i audytu takich systemów, jak również wymagania dotyczące specyfikacji i projektowania w zakresie ich budowy.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Czas trwania
Dwa semestry, ponad 180 godzin.
Zasady naboru
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za I semestr, do wyczerpania limitu miejsc.
Termin zgłoszeń
Zgłoszenie przyjmowane są do 15 września br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej: https://www.zapisy.pw.edu.pl
Opłaty
9500 zł - opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:
I rata – 5000 zł przy zapisach na studia,
II rata - 4500 zł przed rozpoczęciem II semestru.
Dodatkowe informacje

Liczba miejsc na studiach: 30, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 18 kandydatów.