Znak Politechniki Warszawskiej

Java EE ― produkcja oprogramowania

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Instytut Informatyki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 205
00-665 Warszawa
tel: 22 234-78-53
e-mail: E.Styczek@ii.pw.edu.pl

WWW
http://www.ii.pw.edu.pl/ii_pol/Instytut-Informatyki/Nauczanie/Studia-podyplomowe/
Kierownik

dr inż. Dariusz Turlej

Charakterystyka

Celem Studiów Podyplomowych „Java EE ― produkcja oprogramowania” jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.
Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 168 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.
Wykaz modułów kształcenia:

 • Podstawy programowania w Javie
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie zdarzeniowe
 • Interfejs użytkownika
 • Produkcja i testowanie oprogramowania
 • Projekt przejściowy
 • Struktury danych
 • Aplikacje w technologii Java EE
 • Wybrane elementy technologii Java
 • Obsługa baz danych
 • Projekt końcowy
Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych
Opłaty
Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
rata 1: 4100 zł
rata 2: 3500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają w wybrane soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:30 (7 - 8 sobót i niedziel w semestrze).