Znak Politechniki Warszawskiej

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508

tel: (22 ) 234 7434,

fax: (22) 234 7477

e-mail: ititwb@tele.pw.edu.pl

WWW
www.ititwb.tele.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Sławomir Kula, doc. PW

Charakterystyka

Celem studiów jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Program studiów podyplomowych stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw współczesnej telekomunikacji w kontekście projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Czas trwania
Dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w październiku.
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia związane z kierunkiem telekomunikacja, teleinformatyka, elektryka, budownictwo bądź kierunkami pokrewnymi.
Termin zgłoszeń
do 27.09.2019 r.
Opłaty
8000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w ratach: rata I – 60%, rata II – 40%)
Dodatkowe informacje

Program studiów został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.

Kandydaci rejestrują się za pomocą strony www.zapisy.pw.edu.pl. O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych,

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego ( pokój 508 ) wydrukowanego „ Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 27.09.2019 r.

Informacji na temat studiów udziela Sekretariat Dydaktyczny ( w okresie wakacji sekretariat nieczynny od 22.07.2019 r. do 16.08.2019 r.)