Znak Politechniki Warszawskiej

Grafika komputerowa ― metody i narzędzia

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Instytut Informatyki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 205
00-665 Warszawa
tel: 22 234-78-53
e-mail: E.Styczek@ii.pw.edu.pl

WWW
http://www.ii.pw.edu.pl/ii_pol/Instytut-Informatyki/Nauczanie/Studia-podyplomowe/
Kierownik

dr inż. Dariusz Turlej

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologiami produkcji cyfrowych filmów animowanych do celów promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych.
 
Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat algorytmów i metod grafiki komputerowej, a także współczesnych narzędzi graficznych, zarówno firmowych, jak i ogólnodostępnych, przeznaczonych do modelowania, wizualizacji i animacji. Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 158 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie metodami i narzędziami grafiki komputerowej i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.
 
Wykaz modułów kształcenia:
Metody grafiki komputerowej,
Grafika 2D,
Przetwarzanie obrazów,
Grafika 3D,
Animacja,
Multimedia,
Narzędzia grafiki komputerowej,
Projekt końcowy.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
rata 1: 3700 zł
rata 2: 3400 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze).