Znak Politechniki Warszawskiej

Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Radioelektroniki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

WWW
https://deeplearning.ire.pw.edu.pl
Kierownik

prof. Władysław Skarbek

Sekretariat studiów 
mgr Monika Feluś
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel. 22 234 7829
e-mail: m.felus@ire.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Studium adresujemy do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data, ale także do tych wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach: kompresja obrazu i dźwięku, ulepszanie sygnału mowy, detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie, steganografia obrazowa, automatyczna adnotacja obrazu, modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, oraz bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Czas trwania
Dwa semestry, ponad 190 godzin.
Zasady naboru
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za I semestr, do wyczerpania limitu miejsc.
Termin zgłoszeń
Zgłoszenie przyjmowane są do 12 września 2021 r. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej: https://www.zapisy.pw.edu.pl
Opłaty
9000 zł - opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:
I rata – 6000 zł przy zapisach na studia,
II rata - 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.
Dodatkowe informacje

Liczba miejsc na studiach: 32, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 16 kandydatów.