Znak Politechniki Warszawskiej

Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204
00-665 Warszawa
tel: 22 234-74-32
e-mail: a.skalska@ii.pw.edu.pl

WWW
http://datascience.ii.pw.edu.pl/index.html
Kierownik

dr inż. Robert Bembenik
tel.: 22 234 7715 
e-mail: R.Bembenik@ii.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków i decydentów z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.
Tematyka przedmiotów:

  • Analiza danych - podstawy statystyczne
  • Wstęp do wizualizacji danych
  • Data mining - metody eksploracji danych
  • Text mining - odkrywanie wiedzy z tekstowych zbiorów danych
  • Programowanie w języku R
  • Big data - koncepcje, technologie
  • Case studies
  • Zaawansowana analityka z SAS Enterprise Miner
  • Metody sztucznej inteligencji
Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Koszt studiów wynosi 10 000 PLN. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach: 6 000 PLN i 4 000 PLN
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych (8 zjazdów w semestrze).