Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

Organizator
Wydział Chemiczny PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Wydział Inżynierii Produkcji PW
Wadim Plast
Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

WWW
www.ch.pw.edu.pl
Kierownik

prof. dr hab. Paweł Parzuchowski (Wydział Chemiczny PW)

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych.

SEMESTR I  „TECHNOLOGIA I PODSTAWY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH”

                      MODUŁ 1 - TECHNOLOGIA TWORZYW SZTUCZNYCH

                      MODUŁ 2 – PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

SEMESTR II „PODSTAWY PROJEKTOWANIA CAD CAE, PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRSTWO TWORZYW

                       SZTUCZNYCH”

                     MODUŁ - 3  CAD/CAE W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW

                     MODUŁ - 4  PRZEMYSŁOWE ZAGADNIENIA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

                     MODUŁ - 5 PRACA KOŃCOWA

Czas trwania
2 semestry; łącznie 181 godzin, 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Zasady naboru
W roku akademickim 2021/22 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2021r.

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane do 25.09.2021r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.

Opłaty
Płatne w dwóch ratach po 3000 PLN/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 1.10. do 8.10.2021r.
Dodatkowe informacje

dr hab. W. Fabianowski (wofab@ch.pw.edu.pl) 603980373
dr E. Święcicka-Füchsel (elas@ch.pw.edu.pl) 22 2347431