Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Organizator
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii we współpracy z Europejskim Centrum Certyfikacji BIM
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
www.pw.plock.pl/podyplomowe/BIM
Kierownik

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami w oparciu o technologię BIM.

Słuchacze studiów poznają podstawy teoretyczne zarządzania i wielobranżowej koordynacji projektów przy użyciu metodyki BIM.

Celem studiów jest:

  • przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku menedżer BIM,
  • pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu procesów, narzędzi BIM i dobrych zasad tworzenia podstawowych dokumentów BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania, wykrywania kolizji, wymiany informacji, koordynacji projektów, planowania robót w technologii BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy zespołowej i zarządzania zespołem projektowo-realizacyjnym.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów komputerowych. Pod opieką profesjonalnych trenerów i ekspertów z zakresu zarządzania procesami BIM słuchacze realizują zadania indywidualne i zespołowe, stosując przy tym najnowsze narzędzia do komunikacji i współpracy grupowej on-line.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską oraz certyfikat potwierdzający poziom zdobytych umiejętności wydany przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

Czas trwania
2 semestry, 182 godziny
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.
Termin zgłoszeń
Do 29 marca danego roku kalendarzowego.
Opłaty
5970 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny: Rekrutacja PW – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Parter - pokój nr 18 (przyjmowanie dokumentów od 11 marca do 29 marca)

poniedziałek - piątek, godz. 9:00- 14:00

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

tel. 24 367 21 07

mail: bim.plock@pw.edu.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz).

Planowany termin rozpoczęcia edycji:

Kwiecień danego roku kalendarzowego